Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak goed uit te voeren. Coaching helpt je om zicht te krijgen op jezelf in je functie, je gedrag onder de loep te nemen en te kijken hoe je het meest effectief kunt zijn. Het kan daarbij gaan om concrete situaties waarover je niet tevreden bent, om een nieuwe of andere rol die je moet uitvoeren, beter omgaan met stress of gewoon om je verder te ontwikkelen. De doelen bepaal je zelf in overleg met de coach. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd.

De coach helpt je om afstand te nemen van je eigen situatie en dagelijkse dilemma’s in een breder perspectief te zien.