Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl.

Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd. Bij supervisie ligt het accent op het leren. De ervaren supervisor begeleidt je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.

In methodische supervisie maken we halverwege het traject de balans op: heb je het gevoel dat je al beter functioneert? Dat je krachtiger en zelfbewuster bent en handelt? Verloopt het contact met anderen beter? Zit je op het juiste spoor met de keuzes die je maakt? Misschien heb je intussen nog andere wensen en doelen geformuleerd? De conclusies van die voorlopige evaluatie dienen als basis voor de volgende gesprekken.

Aan het eind van het traject hebben we een eindgesprek waarin we de resultaten bespreken. Je slagvaardigheid en effectiviteit zullen sterk zijn verbeterd. Je perspectieven en mogelijkheden zullen je duidelijker voor ogen staan. Je zult meer plezier hebben in je werk en energieker in het leven staan!