Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken waar zij tegenaan lopen in het werk. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het gericht stellen van vragen. Op die manier kom je tot een betere analyse van de situatie en vergroot je je eigen vermogen om het probleem op verschillende manieren op te lossen. Je krijgt als collega’s zicht op het ingebrachte probleem en leert ook hoe je hierin zelf zou kunnen handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld. Het doel is daarbij niet alleen het bevorderen van de kwaliteit van het werk. De ervaring leert dat je ook gemakkelijker je collega’s raadpleegt buiten de bijeenkomsten om en zo kennis gemakkelijker deelt.

Een intervisiegroep werkt gedurende een langere periode samen, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig (na een korte intervisietraining) als onder begeleiding plaats vinden.