Mijn (super)visie

De bronnen tot ontwikkeling en verbetering van de beroepshouding zijn bij de supervisant zelf aanwezig. Mijn begeleiding is er dan ook op gericht deze bronnen aan te boren en de supervisant te stimuleren tot gebruik en ontwikkeling ervan.

Ik werk vanuit een begeleidende attitude gericht op het leren door de supervisant zelf, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Gesprek, reflectie, luisteren, non-verbale communicatie en oefeningen behoren tot het repertoire.

De kwaliteit is gegarandeerd omdat ik als geregistreerd supervisor werk binnen de kaders van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Daartoe moet onder meer jaarlijks aan opleidingsverplichtingen worden voldaan.