Wie is Chrisjoh?

Ik heb ruime ervaring op HBO+-niveau in begeleiding van personen en sociaal-agogische processen. Zowel operationeel, begeleidend als leidinggevend heb ik een brede kennis van beroepspraktijken op het terrein van jeugd- en jongerenwerk, gehandicaptenzorg, verpleging, ouderenzorg, communicatie, medezeggenschap, overheid en onderwijs.

NB de inderdaad unieke naam Chrisjoh is een samenvoeging van Christiana en Johanna en is door mijn vader bedacht op het moment dat hij bij het loket van Burgerlijke Stand mijn geboorteaangifte (1953) verrichtte!