Hoe?

De supervisant brengt gedurende een aantal sessies zelf schriftelijk en mondeling (werk)ervaringen in, opgedaan tijdens de beroepsuitoefening, stage of persoonlijke ontwikkeling. Door deze ervaringen te bespreken, maakt de supervisant de ervaringen concreet en hanteerbaar. De supervisor helpt bij het vertalen naar leerdoelen, probleemstellingen en oplossingen.

De supervisant wordt gestimuleerd om vanuit een breder kader opnieuw naar de ervaringen te kijken en daarop te reflecteren. De supervisant maakt van iedere sessie een reflectieverslag.